Film dán nội thất BM 002

Liên hệ

Film dán nội thất BM002 LG hausys (interior film) là loại màng phim có sẵn keo dính dễ dàng thi công tiết kiệm chi phí và thời gian film dán nội thất BM002 là sản phẩm đạt chứng nhận an toàn và thân thiện môi trường