Sàn gỗ Tràm Bông Vàng

550,000₫
600,000₫

Sàn gỗ Căm Xe

780,000₫
850,000₫

Sàn Gỗ Gõ Đỏ cao cấp

810,000₫
900,000₫

Sàn Gỗ Sồi cao cấp

660,000₫
700,000₫