Giấy Dán tường THE EIGHT 2129-3

1,200,000₫
1,500,000₫