Film dán nội thất EWES 3

Liên hệ

Film dán nội thất EWES 3 LG hausys (interior film) là loại màng phim có sẵn keo dính dễ dàng thi công tiết kiệm chi phí và thời gian film dán nội thất EWES 3 là sản phẩm đạt chứng nhận an toàn và thân thiện môi trường.