Film dán nội thất NW 054

Liên hệ

Film dán nội thất NW 054 LG hausys (interior film) là loại màng phim có sẵn keo dính dễ dàng thi công tiết kiệm chi phí và thời gian film dán nội thất NW 054 là sản phẩm đạt chứng nhận an toàn và thân thiện môi trường