Film dán nội thất RS 52

Liên hệ

Film dán nội thất RS 52 LG hausys (interior film) là loại màng phim có sẵn keo dính dễ dàng thi công tiết kiệm chi phí và thời gian film dán nội thất RS 52 là sản phẩm đạt chứng nhận an toàn và thân thiện môi trường